Espazo para que utilicen aqueles alumnos que teñan materias pendentes de cursos anteriores.