Entorno onde se colgarán titoriais e explicacións sobre asuntos varios relacionados co manexo da Aula Virtual ou con instrucións para realizar actividades concretas das materias.