Realizar o exame do 2013 (as catro opcións) unha vez feito podedes comprobar as respostas